Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация

"Бог допуска"

Публикувано от Ivan Antonov (batvan) наMay 30 2020
Статии >>


    Изразът „Бог допуска“ изобщо не съществува в Новия Завет! Има две места, на които се казва, че Святият Дух „не допусна“, но то се отнася за други неща и е обратното на „допусна“!
    В духовният свят всичко опира и се управлява от „легалното право“ - който има легално право върши волята си, който няма – не може да направи нищо, дори и да иска!
    Библията казва, че Бог е Праведен Съдия! Това означава, че Той не би извършил нищо противозаконно! Знаем, че Бог зачита СВОБОДНАТА воля на всички – зачете свободната воля на сатана и на една трета от ангелите, зачете свободната воля и на Адам, който реши да не се покори на Божиите думи, а на дяволските!
    От друга страна, обаче дяволът винаги използва трика от Едемската градина, когато няма „легално право“ да направи нещо в живота на хората – ЛЪЖЕ! Бог това не може да го направи! Но сатана така придобива своето „легално право“ – когато човека приеме лъжата и започне да говори и действа според нея, това дава „легално право“ на врага да работи в живота му!
    Така, когато християните говорят, че БОГ ДОПУСКА да се случват разни ЛОШИ неща в живота на хората, те го правят: 1. без да знаят всички обстоятелства около случката и събитието; 2.без да се съобразяват с факта, че Бог е откъм нас и би ни защитил напълно, ако има това „легално право“, защото Той го иска на 100%!
    Винаги този израз „Бог допуска“ е ОБВИНЕНИЕ към Бога, което цели да оправдае хората и да укори Бога! Бог обаче не се променя – Той Е същия вчера, днес и за винаги! Какъвто Е бил, такъв Е и днес, такъв ще бъде и през вечността! Той не прави нищо СВОЕВОЛНО! Не робува на ПРИЩЯВКИ! Не угажда на сатана! Той Е воден единствено и само от ЛЮБОВ и ЗАГРИЖЕНОСТ!
    Не е ли по-коректно да признаем Бог за ПРАВЕДЕН и СПРАВЕДЛИВ при всички ситуации, а човека – НЕСЪВЪРШЕН, допускащ ГРЕШКИ и правещ ПРОПУСКИ! Защо ВИНАГИ се цели да се оправдае човека, а Бог да се изкара виновен? Не ви ли звучи това, като твърдението в Едемската градина - „Знае Бог, че няма да умрете....!“ ?
    Да минем по същество! Всички започват от Йов! Бог казва за него, че е „праведен и непорочен, бои се от Бога и страни от зло!“. Каза ли обаче Бог, че Йов не може да даде ЛЕГАЛНО ПРАВО на врага да съсипе живота му? Защо все се опитваме да обвиним Бог, че върши несправедливост, а не можем да вникнем в духовните закони, които всъщност управляват всичко? Мислите ли, че Бог би позволил просто ей така на сатана да смачка някого, защото Му е скучно, без повод и „легално право“, при условие, че Е Праведен Съдия! Вижте Йов 3:25 „Защото онова, от което се боях, случи ми се,
И онова, от което треперех, дойде върху мене!“ Виждате ли го? Има ли причина Бог да не може да спре сатана? Има ли отворена врата за дявола да съсипе живота му? Има ли противника ЛЕГАЛНО ПРАВО! Своеволно ли Бог „допусна“ това да се случи! Какво е страхът? - НЕЧИСТ ДУХ!

Римл.8:15 „Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Абба, Татко!“

2Тим.1:7 „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“

    Много е важно какво ПРИЕМА човек и какво Бог дава! Бог не дава „дух на страх“, този дух не е от Него, той е сатанински зъл дух! Какъв дух е приел човека – сатанинският дух на страх или Духа на Сина? Кой дух управлява живота му и действията му? При Йов беше сатанинския дух на страх! Прави ли това Йов да не е праведен и непорочен? Прави ли „духа на страх“ християните да не са праведни и непорочни в Христос? НЕ! Но съсипва живота им!
    Някой може би ща кажат: „Ти оправдаваш Бог и обвиняваш невинния Йов!“ Да! Точно това правя! Защото самата Библия го прави! Ако обвинявате мен, обвинявате Библията, обвинявате Бог! Това ви прави дявол и сатана и мястото ви е в Ада! Фарисеите обвиниха Господ Исус, че прави чудесата на изцерение и освобождение чрез „духа на робство“ - Веелзевул! А Той им отговори, че това няма да им се прости!!! Къде сте вие? ВНИМАВАЙТЕ!
    Как завършва историята за Йов? Той се покайва, „легалното право“ на сатана се ОТНЕМА и Бог, който преди го беше благословил, защото имаше „легално право“ за това, ПАК го благослови и то ДВОЙНО, защото това Е Нашия прекрасен любящ Баща! Дай Му „легално право“ и Той ще ти даде всичко, което има в Небесата чрез Христос! Амин!
    Историята на Авраам е много прозрачна и открита, не знам защо хората толкова се спъват в нея!
    Историята на Йосиф – също! Но там нещата стоят различно, защото действията на „бога“ в Старият Завет по нищо не приличат на тези на Господ Исус в Новия Завет, Който каза, че „Той и Отец са Едно!“ – Йн.10:30 и „който е видял Мен, видял е Отец!“ – Йн.14:9! И ЗАЩО НА НИКОЙ НЕ МУ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ТОЗИ ФАКТ И ТОВА ОГРОМНО ОЧЕВАДНО ПРОТИВОРЕЧИЕ????? Което е такова само на пръв поглед!!!
    Кой уби Ананий и Сапфира? Оправдавате Петър, който изрече думи на смърт и не прости греха им! А обвиняват Бог, че отнема живот, но Той всъщност дойде да го даде – Йн.10:10 и да спаси света, а не да го съди – Йн.3:17! Колко хора днес лъжат и не казват цялата истина? Всички ли умират на момента? Такъв ли Е Бог - възпитава като убива и дава зло, за да стане добро? Не каза ли Господ Исус – Мат.7:11, че хората, които са зли по принцип, дават добри неща на децата си, а колко ПОВЕЧЕ Небесният ни Баща го прави за децата Си?! По-добри ли са хората от Бог? Знаят ли всички обстоятелства? Имат ли по-голяма любов от Бог? ЗАЩО ДЪРЖАТ ПОСТОЯННО ДА СЕ СРАВНЯВАТ С НЕГО и да се изкарват по-добри! Това го прави сатана и хората, които са излъгани от него!!!
    Защо апостол Павел бе хванат и арестуван в Ерусалим? Бог ли го „допусна“? Не го ли предупреждаваше няколко пъти Духа, какво ще стане ако отида там!? Защо апостол Павел беше обезглавен? Не каза ли, че се чуди какво да прави – че е по-добре за него да отиде в Небето? Не каза ли: „Делото свърших....!“ Бог ли го уби? Той ли го „допусна“? Какво стана във Филипи? Апостол Павел се ядоса на пророкуващата слугиня, която имаше зъл дух! Хубаво ли и беше на слугинята да има зъл дух? Той добро ли вършеше? А трябваше ли апостол Павел да се управлява от чувства, от това че му дотегна? Не каза ли Господ Исус, че като излезе злия дух от човека, после ще се върне и ако Духа не е там, ще вземе други седем духа по-зли от него и състоянието на човека ще се влоши в пъти повече? Добро дело ли извърши апостол Павел?
    А относно това, че ги биха и арестуваха – това е ИСТИНСКОТО определение за изпитание в Новия Завет – да страда християнина за Христос! Това е блаженство, привилегия и не е за всеки!!!
    Какво е единственото доказателство в исторически план, че Христос възкръсна??? - Мъченическата смърт на апостолите!!! Когато арестуваха Господ Исус, всички апостоли се уплашиха и се разбягаха, което е нормално! Те се страхуваха от смъртта! Но три дни след смъртта на Спасителя, нещо се случи с тях, което ги промени из основи! Те започнаха да твърдят, пред всички, че са Го видели жив и възкръснал! Толкова смели и безстрашни бяха, че не се отрекоха от твърдението си дори пред лицето на смъртта! Бяха ли Го видели наистина възкръснал? Смъртта им го доказва безспорно!
    Защо апостол Йоан не умря във врящия котел? Защото Христос Му обеща, че няма да види смърт, преди да е видял Небесното Царство идващо със силата си! Но апостол Йоан не просто не умря там, той не получи никаква повреда! Това беше огромно свидетелство за Божията сила! Пророк Данаил беше избавен от лъвовете! Седрах, Месах и Авденаго не получиха дори дъх на пушек в огнената пещ, която уби на мига тези, които ги хвърлиха вътре!
    Защо днес се случват лоши неща на Божиите хора? Не е без причина! Смърт и живот има в силата на езика! Какво говорят – само се заслушайте и косата ви ще се изправи! Всеки грях волен или неволен дава „легално право“ на сатана в живота им! И не случайно апостол Йоан казва: „Дечица, това казвам, за да не вършите грехове, но ако някой съгреши, да знае, че имаме ходатай, защитник, адвокат – παρΑκλητος при Отца ни – Исус Праведния!!! Християните не правят грехове ли? Тичайте бързо при Адвоката Исус нашия Господ, молете за милост и прошка! Защо? Защото дяволът е човекоубиец и ви е взел на мушка! Не Бог ще ви накаже, защото Той Е, Който ви ОПРАВДАВА! Но КОГАТО дадете „легално право“ на врага, Бог не може да ви защити!!! ИСКА, НО НЕ МОЖЕ!!! Той не върши БЕЗЗАКОНИЕ!!!
     Ще завърша с това – внимавайте да не сте в ролята на ОБВИНИТЕЛЯ, което е дело на дявола и сатаната! ИМАЙТЕ ВЯРА В БОГА! ДОВЕРИЕТО В БОГА Е КОРЕНА НА ВСЯКО ЧУДО И ВСЯКО БЛАГОСЛОВЕНИЕ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА!!! КОЙТО ВЯРВА НА БОГ НА 100% Е ВЛЯЗЪЛ В НЕГОВАТА ПОЧИВКА – НЕ СЕ СТРАХУВА, НЕ СЕ ТРЕВОЖИ, НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВА! БОГ Е ОТКЪМ НЕГО! ПРАВИ ВСЯКО ДОБРО ЗА НЕГО И ГО ЗАЩИТАВА УСПЕШНО! НАПРАВИЛ ГО Е ПОВЕЧЕ ОТ ПОБЕДИТЕЛ! В Библията Бог е обещал награди само за ПОБЕДИТЕЛИТЕ! Мрънкащите, обвинителите, недоволните и себеправедните НЯМА да живеят с Него вечно!!!

                                                      АМИН!

    
   

Последна промяна: May 30 2020 в 10:20 AM

Назад