Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация

Каква е формата на Земята според Библията

Публикувано от Ivan Antonov (batvan) наSep 12 2019
Статии >>

    В тази статия искам да ви представя какво казва Библията относно формата на планетата Земя. Направих това изследване подробно и акуратно (а вярвам и под водителството и откровението на Святия Дух) в продължение на няколко месеца. Молитвата беше основното нещо, с което започвах. Използвах текстовете на Септуагинта и  на иврит с помощта на компютърно приложение. Сравнявах и с други традиционни и утвърдени текстове и преводи.
    Преди да започна своето изложение на това, което открих (вярвам, че е без предубеждение и предварителна нагласа), искам да кажа няколко думи за Библията като текст. Не е правилно и справедливо спрямо вярното разбиране на Божието Слово, да сядаме и да го четем като сутришен вестник, написан през нощта и предназначен конкретно и единствено за нас, нашата култура, знание и разбиране за света. Нека имаме предвид, че това са на първо място много древни текстове и ние най-вероятно четем техни преводи, а не оригинала. Преводът на даден текст (особено на древен такъв), не е проста работа по две причини: 1. Не знаем точно и ясно как са се използвали в древността отделните думи (дори на някои думи значението е безвъзвратно загубено); 2. Поради тази причина основното значение на отделните думи се определя единствено и само от това, какво говори контекста – това, което е писано в предния и следващия абзац, контекста на цялата книга и накрая - цялата Библия. Думата има своето правилно значение, разбиране и тълкувание само в изречението, то - в абзаца, той – в книгата, а тя в целокупността на Библейското учение и дух. Основно правило е Писанието да тълкува на първо място само себе си! Неправилно е да извадим отделната дума от контекста и да си правим заключения за нейното значение, защото то никога не е едностранно.
    Старият Завет е писан в продължение на 900 години, на езика, който са говорили древните евреи, наречен „арамейски“. Говоримите езици са много гъвкави и прогресивно развиващи се. Те се изменят с течение на времето и това толкова е променяло разбирането, че по времето, когато Господ Исус се е родил и живял на Земята, равините не просто са чели текстовете на Писанието, но предимно са ги тълкували (последната книга на Стария Завет е написан 400 г. пр. Хр.). Другият проблем е, че през 70 г. сл. Хр. римските войски превземат Йерусалим, разрушават храма и града до основи и изгарят всеки библейски свитък, който се e намирал в него, а там са били основно Писанията, защото хората са се събирали в града на празници по Божия наредба и са чели от тях. Едва през девети век еврейските равини успяват да попълнят празнините и да съберат отново целия текст на Стария Завет! Хубавото е, че през края на трети и началото на втори век пр. Хр. Царят на Александрия, който създава прочутата александрийска библиотека, поръчва на седемдесет равина да направят превод на Старозаветните текстове на древногръцки език. Те работят независимо един от друг и въз основа на седемдесетте отделни превода се прави единен такъв, който е наречен „Септуагинта“ (Седемдесетте)!
    Новият Завет е писан на старогръцки език, но различен от този, на който са говорили гръцките философи и учени. Език, който се е използвал за между етническа комуникация от търговци, корабни превозвачи и всякакъв такъв вид хора. Нарича се „κοινη“ - кини (неправилно се произнася „койне“), означава - „общ, обикновен, прост, вулгарен“.
    Много е важно не просто да четем Библейския текст, но да го изследваме, за да разберем вярното послание. Нека това да започва винаги с молитва  - Бог да ни говори чрез него, Той да ни открива тайните и дълбочините му, да ни каже как и защо точно така е написано и какво наистина означава, как са го разбирали първите читатели и слушатели, защото Той е Този, Който е вдъхновил писателите и им е говорил!
    В края на втори и началото на трети век сл. Хр., подбудени от Святия Дух, видни християнски водачи в Антиохия правят правила за вярно, точно и акуратно четене, тълкуване и разбиране на Писанието, поради навлизащите ереси и лъжеучения! Науката се нарича „херменевтика“. Тя учи именно това – никога да не се дели целостта на древния текст, като се взимат само отделни думи и от тях се правят учения и доктрини. Текстът се чете четири пъти последователно: 1. Запознаване с текста – чете се на един дъх, цялостно и неделимо; 2. Определяне жанра и темата на текста – разделяне на теми, подтеми и наименуване; 3. Задаване на множество въпроси относно смисъла и казаното в текста – записват се; 4. Търсене на отговорите – сравняване с други преводи, какво казва оригинала (по възможност) и какво се казва по същата тема в други книги на Библията.
    Добре е да намерим предварително информация за дадения текст – кога е написан, кой го е написал, към кого е написан, каква е била културата и разбирането за света както на писателя, така и на тези, към които е писан и са го чели или слушали първо. Какви са били проблемите им и как текста се опитва да ги реши. Какви специфични традиции и постановления са спазвали, които са повлияли на бита и живота им. Ако няма такава информация, можем да се опитаме да извлечем от самия текст тези неща, при условие, че нещо е казано по въпроса.
    Нека и друго да имаме предвид – Бог, Който е най-мъдрата и интелигентна личност, Който има цялото знание за това, как е създадено и работи творението, говори на духовно мъртви хора, подвластни на греха и физическата смърт, които са загубили духовното просветление и не могат да схванат ширината, дълбочината и височината на знанието Му. Обикновени хора – земеделци и скотовъдци, които наблюдават земните физични, химични, биологични и астрални явление и ги разбират единствено от своята позиционна гледна точка – стоящи твърдо на земната повърхност! Ето на такива хора Създателят се е опитал да обясни как е направил света и го е предал на техния беден и скромен на термини (от научна гледна точка) език, който е отразявал еволюционното им развитие (духовно и научно). Как го е направил? Използвал е предимно образни средства, сравнения, алегории и изрази, чрез които да бъде разбран, но същевременно точно и истинно (защото Бог не може да лъже), ала що се отнася до това, което човека на Земята може да види и усети с петте си сетива, които са толкова ограничени и несъвършени!
    Добре е да имаме предвид, че древните текстове на Стария Завет са писани без да бъдат разделени на стихове, абзаци и глави, но дори между буквите не е имало разстояние и интервали. Използвали са само съгласни букви, не е имало главни букви и препинателни знаци дори. Текстовете на Новия Завет също не са имали препинателни знаци, стихове, абзаци и глави, а само главни букви. Това прави разбирането и тълкуването им още по-трудно и никой не би могъл да се справи без помощта и водителството на Святия Божи Дух, Който ни дава мъдрост и откровение върху Словото си. По тази причина само новороден човек може да го разбира правилно, за невярващите е скрито и невъзможно!
    Всеки преводач на Библейския текст, дори и движен от Святия Дух, е превел само едностранчиво значението на използваните думи, което прави всеки превод беден и тесен относно широтата на оригиналното послание. Малко или много то се пречупва през неговото ниво на вяра и разбиране относно това, което текста говори. По тази причина е добре не просто да четем, но да  изследваме старателно, защото Библията е тази, върху която градим своя живот и би било добре да го правим в истината и светлината на Създателя и Спасителя на човешкия род!
    Започвайки своето изложение на това, което открих в Библията относно формата на планетата Земя, искам да наблегна на това, че Писанието не е съвременен учебник по Астрофизика и не е предназначено от неговия Автор за съвременни семинари по Астрономия и Космология!
    Ще започнем с Битие първа глава. Прочетете текста на един дъх със съзнанието, че е едно неделимо цяло.
 
                „В началото Бог създаде небесата и земята.“   - Битие 1:1

    Тук ни се казва, че в началото, когато Безначалния Бог започва да твори материалния свят, създава две „неща“ - небесата и земята. Текстът по-надолу дава ясно отговор на това какво се има предвид под названията „небеса“ и „земя“. Това е само първоначалната информация. Стих седми казва, че Бог направи „нещо“, с което разделя на две водата, която покриваше всичко първоначално. Това „нещо“ го нарече „небеса“. Думата употребена на иврит е „ра-ки-я“ (ударението е на първата сричка), а на древногръцки – στερεωμα (стереома – ударението е на о-то). И двете думи означават на първо място – основа, опора, подпора, здравина – нещо твърдо, но още означават „Сила“ (или физичен закон). От първото значение на преведената дума „простор“ или „твърдина“ някои хора остават с впечатлението, че тази граница между водите е нещо твърдо, което може да се пипне с ръка и не може да се преодолее. Дали обаче контекста потвърждава това? В стих двадесети се казва, че Бог направи „птиците да хвърчат над земята по небесния простор (твърдина), който Той нарече „небеса“. Вижте, не се казва, че те хвърчат над земята и под небесния простор (както би било при условие, че той е твърд и с определена дебелина), но че хвърчат по него или във него! Това не би било възможно ако „простора е твърд“ в прекия смисъл на думата. „Просторът“ не е горе някъде, той раздели вода от вода, т. е. започва от границата на долната вода и завършва на границата на горната вода, не е някаква кора стояща горе! Затова аз бих избрал преносното значение на думата  „стереома“ - сила (физичен закон). Или Бог сътвори невидима сила (физичен закон), която държи разделени водите отгоре (спрямо земята) и тези, които са върху земята. Точно това пространство на практика би било празно, ако не съдържаше въздуха и облаците, които са образувани от водни мулекули! Гледайки обаче на цялата книга Битие, добиваме представа, че „нещата“ преди потопа са били различни от тези след него. В Бит. 2:5,6 се казва, че не валеше дъжд на земята, но тя имаше друг начин за напояване - „пара“ или „водни струи“ се издигаха от нея и така се напояваше „цялото и лице“. Съгласете се, че земята няма лице буквално, но се говори за земната повърхност! В Бит. 8:2 пише, че при потопа се „отварят небесните отвори“, но може да се преведе и като „небесните водопади“. Виждаме, водата, която е стояла над земната повърхност със закон, сега се излива отгоре и не просто като обикновен тих и кротък дъжд, а като порой!
    Изобщо няма никакви доказателства в контекста, че „простора“, който е наречен „небеса“ има куполовидна форма. Просто хората наблюдавайки от земната повърхност, са останали с това впечатление и по късно думата придобива значение на „небосвод“, защото са го имали за „покрив“ на света. Защо думата обаче не е „небе“, а „небеса“ в множествено число? Защото не се отнася само за това „небе“, което е над земята, по което птиците хвърчат. Тук се говори и за място, което също би било празно, ако Бог не беше поставил в него небесните „светила“ - голямото, по-малкото и звездите. Да, Слънцето и Луната не са еднакво големи, както твърдят някои, понеже така се виждат с просто око. Бит. 1:16 казва, че Слънцето е по-голямо от Луната! От земната повърхност „небесата“, по които хвърчат птиците и тези, на които са поставени светилата, изглеждат като едно „небе“, но не е така и по тази причина Създателя използва думата „небеса“ - множествено число. Ако Слънцето беше вътре в земната атмосфера, логично би било, колкото повече човек се издига над земната повърхност, температурата да се покачва. И хората така са си го представяли – спомнете си разказа за Икар, който си направил криле от птичи пера и восък и полетял нагоре. Стигайки обаче слънцето, восъкът се разтопил и той паднал. Така ли е в действителност? Знаем ,че колкото по-високо се изкачваме, въздухът се разрежда и температурата се понижава. На високите планински върхове винаги е студено и има сняг и лед, както че и не може да се диша нормално. На 10 000 м надморска височина температурата е около -50 С градуса. Какво показва това? Не че Библията е неточна и е измислица, а че трябва да я разбираме подобаващо!
    След потопа „нещата“ се променят. От земята вече не се „издига пара“, а хората стават зависими от това върху нея да пада „ранния и късния дъжд“ на своето време, което определя каква ще е почвата – плодородна или пустиня. Преди потопа физически не е било възможно да съществуват пустините!
    Втората дума използвана в Бит. 1:1 е „земя“. Какво е искал да каже Бог с нея, за какво говори? Втори стих казва, че „земята“ стана (беше или получи се) пуста и неустроена. Но това твърдение не ни разкрива цялата картина! В девети стих за първи път се появява „сушата“, защото до преди това тя е била залята, покрита изцяло с вода. Ето защо е коректно да се преведе във втори стих, „земята“ стана ( беше или се получи) невидима и неподредена (неустроена). Така е и на иврит и на древногръцки! „αορατος“ ознчава „незабележима, невидима“, а „ακατασκευαστος“ - проста, ненаредена, неподредена, неустроена.  Когато водата се събира на едно място, тогава се появява „сушата“, която Бог нарича „земя“. Думата на иврит е „ерец“, а на древногръцки - „γη“ (ГИ). И двете думи означават едно и също – земя, суша, поле, равнина, нива, ливада, страна. Ясно се вижда, че в Бит. 1:1 не се говори за планетата Земя, защото тогава хората изобщо не са имали никаква представа за мащаба и големината и. За тях земята е била единствено „сушата“ или „обитаемата земя“, която са познавали – Европа, Азия и Африка. Всичко е казано относно гледната точка на човек, който стои на земната повърхност и наблюдава света.
    От Битие до Откровение навсякъде, където се среща думата „земя“, тя е една и съща и има това значение на „суша“ или „земна повърхност“. Никъде не се описва формата на планетата Земя, защото не се говори за нея!

    Исая 40:22 „ Той седи над кръга на земята и жителите и са като скакалци...“
       
    Този стих кара някои хора да мислят, че е кръгла като диск. Обаче кръгът е двуизмерен, за разлика от диска, които е три измерен. Тук се казва „кръг“. Така ли е? Думата „κατεχων“ преведена като „седи“ означава - „владее, притежава, господства“, а „γυρος“ - кръгъл, закръглен, крив, „γη“ - „суша“, която Бог нарече „земя“. Или стиха казва:

„ Той (Бог) господства НАД (думата не визира място в пространството, а ВЛАСТ) кръга ( закръглеността, кривината) на земята (сушата).“

Виждате ли? Тук се описва неравността, закръглеността, кривината на сушата от двуизмерна гледна точка спрямо нейната граница с морето. Погледнете го на картата и ще ви стане по ясно, или от самолет. Сушата не е кръгла, не е кръг, не е диск. Тези, които твърдят, че Земята е диск, говорят, че тя е оградена отвсякъде с вода, чиято крайна граница е пояс от лед. Но този стих не говори за планетата, а за сушата, обитаемата земя, земната повърхност, над която Бог владее, но се визира не материята като земя или пръст и скали, а хората, които спрямо Него са като скакалци – над тях властва Всемогъщият! Земята е само мястото, което обитава Божието най-важно творение – ЧОВЕКА. Тя никога не е била важна за Твореца и виждаме, че ще бъде унищожена в края на времената и Той ще направи нова земя и нови небеса. Това не е трудно за Него. Човекът обаче е важния и над него Бог владее и царува!
    Йов 37:12 не казва „лицето на земното кълбо“, а „лицето на сушата „ги“. И отново думата „лице“ е само образност, която означава повърхност.
    Начинът, по който е описано всичко в Пс. 19:1 – 6, стилът и жанра на този вид текст е само преобраз, който картинно и сравнително описва това, което можем да наблюдаваме от земната повърхност. Добре е да обърнем внимание на това, че слънцето има дом, в който се прибира и излиза от него. Това показва, че то изчезва, напълно се скрива по някое време и вече не се вижда.
    Учението за „плоската земя“ не е от този век. Всъщност идва от древността и твърди, че Слънцето и Луната са еднакви по големина – около 50 км в диаметър и са в земната атмосфера на височина 4 800 км от морското равнище. Видяхме, че Библията казва, че Слънцето е по-голямо от Луната. Знаем, че колкото сме по-високо от земната повърхност, температурата спада, а не се покачва. Всъщност ако слънцето е в земната атмосфера и се върти над земната повърхност, то няма да слиза зад хоризонта, но ще се отдалечава в точка към хоризонта, т.е. ще се смалява неговата големина. Това учение лесно би могло да се опровергае в днешно време, когато пътуването не е свързано със загубата на много време, но човек може да се изкачи на отдалечен хилядник на хиляди километри от мястото, където живее. Вземете за пример театралната зала, която има прожектор, който осветява сцената. Макар хората да стоят в неосветената и тъмна част, те виждат осветената, където свети прожектора. Този ефект би могъл да се наблюдава от висок връх или от самолет, при условие, че Слънцето се намира в земната атмосфера – дори и да сме в тъмната част, където то не осветява, пак ще можем да види макар и малко от светлата част и границата между осветено и тъмно, но това не става!
    Това учение по никакъв начин не би могло да обясни, защо Луната, когато свети в пълнота е кръгла, но малко по-малко променя формата си до тънък резен. Както не може да обясни слънчевите и лунните затъмнения, понеже според него Слънцето и Луната се движат противоположно едно на друго, но спрямо земната повърхност - успоредно. Няма какво да ги скрие!
    Други хора в древността обаче са прочели Откр.20:8 и са заключили – ние виждаме, че земята е плоска, но тук пише, че има четири краища, следователно е правоъгълна или квадратна! Вярно ли е това? Отново се говори за сушата „ги“, за която ние сме сигурни, че не е квадратна или правоъгълна, а е с криволичещи обли форми спрямо морската граница. Тук се визират четирите посоки на света и нищо повече. Текстът е апокалиптичен, образен и картинен. Знаели ли са хората за четирите посоки на света? Знаели са! Господ Исус говори за Изток и Запад, Север и Юг – Лук. 13:29. Все едно да си направим извода, че земята „ги“ има „уста“, понеже в Бит.4:11 се казва, че е отворила устата си!
    Какво да кажем за стиховете, които казват, че „ги“ - сушата, е „основана“, има „стълбове“ и няма да се поклати до века? В 1Лет. 16:30 „μη σαλευθητω“ означава, че сушата, която е „κατορθωθητω“ - успешно направена, не може да се поклати, раздвижи, разклати, раздруса, люшка! За какво се говори тук? Някои казват – ето, земята не се върти, тя е неподвижна! Но тук отново не се говори за планетата, а за твърдата обитаема земна суша, която нормално е „неподвижна“. Тези хора не са ли преживявали земетресения? Противоречи ли Библията на нормалните земни явления? Ако това е така, то тя наистина не е написана под Божието водителство! Текстът обаче говори за първичното намерение, изначалната идея на Бог, Който направи „ги“ - домът на човека, да пребъде до вечни векове, както и самия човек. Но заедно с грехопадението на човека и „ги“ стана „επικαταρατος“ - проклета. Тя не беше сътворена така, но непокорството на стопанина и я направи проклета. Човекът беше изкупен и спасен, но земята има мандат, който ще изтече след съда пред големия бял престол. Ще бъде унищожена! Тя не беше създадена с тази цел, но да е вечна. Ситуацията обаче се промени – за „ги“ никой не плати цена! Тя не беше важна!
    Амос 9:6 също нищо не доказва (за голямо съжаление на тези, които искат да докажат от Библията, че планетата Земя е кълбо)! Думата „сфера“ на гръцки е „σφερα“ (сфера), но тя не е в този стих! Думата употребена тук, и на иврит и на старогръцки говори за „стълба“ в небесата – образност!
    Когато Старият Завет говори за мястото, където Бог обитава, не го нарича „небеса“, а „ο ουρανος του ουρανου“ - „небеса на небесата“!
    Какво да кажем за ИН. 10:13 – слънцето и луната спират? Каквото Исус Навиев е помолил Бог – това става. На Израел му трябваше време да победи враговете си, за да не избягат в тъмното и да се скрият и Бог им го осигури. Записано е отново това, което са видели самите участници в случката – Слънцето видимо е застанало неподвижно в небето и не е местило позицията си, както обикновено, толкова време, колкото е трябвало! Това са видели, това е описано. Но говори ли това точно как Бог е направил чудото, какво точно е станало на практика? Не!
    В 4Цар.20 глава се говори, че сянката на слънчевия часовник се връща назад. Безспорно това е чудо! Но описва ли се как точно Бог го прави? Не! Тези стихове не могат да бъдат доказателство за това, че Земята е статична, а Слънцето се движи спрямо нея. Живеем в свят, в който само преди сто години никой не е могъл да си представи, че колите ще могат да вървят без да ги тегли животно! Че ще може да се стигне от Европа до Америка през океана не за един месец с кораб, а за 10 часа със самолет! Време, в което можем да говорим с хора на хиляди километри и дори да ги видим. Време, в което дори „атеистите“, които казват, че се доверяват само на това, което виждат с очите си, използват електричеството и електромагнитните вълни, които не могат да видят. Няма невярващи хора, всеки вярва в нещо – било в истината или лъжата! Какво да кажем? Има ли лъжи в света? Има! Има ли духовно същество, което стои зад всяко убийство, лъжа и грях? Има! Но можем ли да го видим с естествените си очи? Не!
    Всеки може да погледне през телескоп слънчевата система и да види, че планетите са сферични. Вижте каква форма заема водата и течностите във вакуум – сферична! Защо обаче капките на дъжда имат крушовидна форма? Отговорете си сами!
    Формата на планетата Земя може да се изчисли по математически път и хората са го направили много години преди да се изобрети телескопа. Библията в никакъв случай не противоречи на науката, защото тя никъде не описва планетарни форми, понеже е написана от гледна точка на позицията на човек, който гледа на света стъпил здраво на сушата!
    Аз бях на море и всеки ден се взирах в хоризонта на водата. Гледах го, гледах го и  си казвах: „Как другите го виждат, че е прав, за мен е дъговиден!“ Вярно, дъгата започва някъде след дванадесетия километър, но нормалното човешко зрение може да види до шестнадесет километра, така че може да забележи дъгата! Снимките обаче не могат да го покажат!
    Казват, че няма изкуствени спътници в земната орбита! Де да беше така. Всяка по-богата и силна държава ги е изстреляла в орбита и ги ползва за всевъзможни цели – от комуникация и телевизия, до шпионаж и оръжейно насочване! Земята е заприличала на микровълнова печка от тях. Могат дори да се видят с просто око при ясно и звездно небе, като светещи подвижни точки, които вървят от единия до другия край на видимото нощно небе, но са различни от самолетите, които обикновено се и чуват при тихо време!
    Вярвам ли на НАСА? Не! Но само те ли са космическа агенция? Русия, Китай, Индия – те нямат ли такива?
    Лошото е, че това учение разделя и разрушава църкви по целия свят. От кого е този дух – духът на разделение, омраза и война? - от лукавия! По това познавам, че не е от Бога! То възниква в древността като култово учение, което иска да се противопостави на Божието Слово или да го изврати в разбирането на истината, за да може да подлъже и избраните.
    Това важно ли е? Важно е! Защото ако Библията лъже или си противоречи дори само на едно място, то Бог не съществува и не стои зад нея! Тогава няма грях, няма смърт, няма прошка, няма спасение!
    Господ Исус обаче е реален за мен. Всеки ден комуникирам с Него и виждам да се случват „неща“, които „плът и кръв“ не могат да извършат. Неговото Слово е вярно и истинно, не го използвайте за разцепление, а за спасение на погиващите, заради които господ Исус проля кръвта Си и беше три денонощия на мъки в Ада, отделен от Небесния Си Баща!
    В Бит.15:5 Бог казва на Авраам: „Погледни сега на небесата и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И рече му: Толкова ще бъде твоето потомство“! Колко звезди могат да се съберат в земната орбита, ако Бог наистина ги е поставил там? Със сигурност ограничен брой! А колко е потомството на Авраам – можем ли да го изброим? Но тези звезди, които ние виждаме с просто око, не са толкова, колкото може да се видят с въоръжено око (с техника). Нищо на света не е това, което се вижда от пръв поглед. Много по-сложно е направен от това, което можем да си представим и видим и точно това свидетелства, че има свръхинтелигентен и мъдър Творец, Създател и Дизайнер!
    Луната свети ли със собствена светлина? Ако гледаш от земната повърхност – да! А звездата „Вечерница“ и „Зорница“ звезда ли е? Ако гледаш от земната повърхност – Да! Но всъщност телескопа показва, че е планетата Венера, която както Луната отразява слънчевата светлина. Блести ли? Блести! Но това не доказва, че има собствена светлина!
    Някои казват, че между първи и втори стих на Битие първа глава, „нещо“ се е случило, което не ни се казва и не е записано! Казва се: „В началото Бог сътвори небесата и земята, а земята стана (беше) пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната и Божия Дух се носеше над водата.“ Така, да го прочетем отново, но да продължим надолу, като си спомним, че писателят не е слагал номера на стиховете, а цялата глава е едно по смисъл и буквено – написана със съгласни букви, без интервали по между им! Виждате ли?Ако Бог наистина беше закодирал и скрил една цяла епоха, през която са живели на земята други същества, текста не би изглеждал така цялостен. Първи стих прави едно твърдение, което се развива до началото на втора глава, поради което по-късно са разделили целия текст тематично на глави! Бог създава небесата и земята, но „ги“ стана (беше или получи се първоначално) невидима и неподредена – думата и контекста не показват, че се възстановява нещо разрушено, защо? Ако преди това земята е била обитаема, защо Бог тепърва я наименува, както нея, така и простора, който нарече „небеса“? Те преди това не са ли имали имена? Не е ли имало светила, които да я осветяват? Те не са ли имали имена? Щеше да е различно, ако Бог вместо да ги нарече „еди – как си“, пишеше, че те така си се наричаха от преди. Цялата глава обаче говори за създаване на несъществуващи преди това обекти и едно акуратно и непредубедено четене на текста не може да установи друго!
    Бог създава небеса и земя, но нито едно от тях не е наредено и довършено според Божието намерение. Напротив – имаше видимо само вода. Тази вода не пише тук да е създавана от Бог, но Той създаде всичко видимо и невидимо, това е посланието на Библията. Ала хора, поради това, че тук не се казва, че Бог направи водата, я обожествяват и и приписват свойства, които не са и дадени от Създателя!
    Небесата или простора просто разделиха вода от вода! Едната напълно покриваше сушата, а другата изпълни земната орбита. После виждаме Бог да събира долната вода на едно място и да я наименува „море“ ! Как се е казвало преди? Появява се сушата, но още е пуста и неустроена според Неговия замисъл. Създава небесните светила, които изпълват небесата, наименува ги всичките, но те далеч не са в земната орбита, просто така се виждат от земната повърхност, и хората са си мислели, че птиците могат да ги достигнат. После създава морските обитатели, птиците и сухоземните същества – на тях обаче имена не им дава. Накрая създава човека, който наследява и владее Божието творение, той дава имена на всички животни!
    Това казва първа глава на Битие, но то не е всичко, а е само схема на сътворението. Втора глава започва да разяснява кое как се е случило и виждаме, че има известна промяна в хронологията, което обаче не променя смисъла. Четейки и разсъждавайки върху текста, стигаме до извода, че нищо не е свързано с точно определено време на развитие. Колко време Адам даваше имена на животните? Колко време градината Едем растеше и придобиваше завършеност? Кога Бог приспа Адам и сътвори жената? Колко време живяха в градината преди змията да ги измами? След като бяха изгонени от градината, колко време след това Ева роди Каин и Авел? За кого се ожени Каин, след като уби брат си?
    Забележете, времето не е фактор в този разказ! Адам живя деветстотин и тридесет години и  роди синове и дъщери – Бит. 5:3 – 5! Колко синове и дъщери? Явно доста, щом Каин се боеше да не го убие някой. Ясно е, че нещата не се случват за „два петъка“!  Така се е пишело повествование тогава, правилата са били други, първите читатели и слушатели са имали различна култура и разбиране за света. Как може Ева да е жената, която е сътворена с детеродни органи, пък да пише, че Адам роди синове и дъщери? Различни ли бяха от нас? Не! Това е начин на изразяване, който можем да видим и в Мат.1 глава! Там все мъжете раждат! Че до Господ Исус хората различни ли са били? Не! Някои казват, че Адам първоначално бил двуполово същество! От кой текст си направихте този извод?  Бог бил го разделил на две после! Не! Не! Не пише така в Библията! Категорично не го пише там! Текста казва, че Бог е взел малко костен материал от него и е запълнил мястото с плът! Защо? Не знам! Но виждам, че Бог създаде Адам, вдъхна му в ноздрите дъх (сила) на живот и той става „живо душевно същество“ (буквален превод). От тук нататък в никое човешко същество Той не вдъхна наново жизнено дихание (дъх на живот), но то се предава от човек на човек и се намира в кръвта (и при животните е така). Така Ева беше създадена от вече живата плът на Адам, а тя предаде силата на живот на всяко свое дете! Как Ева можа да роди толкова много деца? От днешна гледна точка това е невъзможно, но пък и кой живее днес по деветстотин години? За Бог няма нищо невъзможно, но греха съсипа творението и първоначалния замисъл и изпълнение!
    В заключение искам да кажа, да се отнасяме с уважение и мъдрост към посланието на книгите в Божието Слово. Писанието не съдържа само Божиите думи , но и тези на хора – вярващи и невярващи, горди и смирени, мъдри и глупави, думи на ангели, на магаре, на дявола и нечестиви духове. Боговдъхновеността на Писанието не е в това, че Бог е казал всичко, но е гаранция, че това, което се е случило е записано точно и ясно от човешка гледна точка, що се отнася до неговата физическа позиция във вселената. Да, то съдържа и много повече от това, но е написано от хора, които са били в положение да нямат думи, с които да опишат видяното и за това използват сравнения - „Като...“ и образни описания близки до своето разбиране.
    Има ли неща, които все още не знаем и не разбираме? Има! Но пред нас е вечността и общението със Всемогъщия Бог! Той ни даде Библията, не за да спорим по нея и да се изтъкваме, кой я разбира повече и по-добре, но за да разбере света, че има Бог, Който възлюби човека и го спаси, изпращайки Единствения Си Син, за да пролее кръвта Си като откуп за човешкия живот, на Когото да бъде слава до вечни векове! Амин!
                                                                                                                 Иван Антонов   

 

Последна промяна: Sep 12 2019 в 3:55 PM

Назад