Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация

Първо съборно послание на апостол Йоан - 3 част

Публикувано от Ivan Antonov (batvan) наApr 03 2020
Статии >>

Противоречието ( на пръв поглед) идва в следващия стих – Знаем, че всеки роден от Бога НЕ ВЪРШИ (прави, създава, произвежда, изгражда, твори) ГРЯХ! Как така?  Как тогава можем да видим (съзрем, наблюдаваме) БРАТ си (вярващия човек, новородения, християнина) да върши грях, който не предизвиква смърт? Става въпрос за две различни неща и това е откровение! Вижте Римл. 7:15 – 25, апостол Павел казва, че прави с тялото си неща, които мрази с новороденото си естество и заключава, че (стих 20) не той (новородения дух, личност) върши греха, а греха, който живее в тялото му, прави това. Вижте, тялото е един биоробот, който е сътворен да ни превозва тук на земята. Той има главен компютър, компютърна мрежа и система от датчици (мозък, нервна система и сетива). Каквато информация има в компютъра, такова ще е и поведението на биоробота, който се управлява от новородения дух (който все още не е успял да накара да се прояви напълно в поведението на биоробота, неговото новородено естество) и при определени обстоятелства и дразнения той (биоробота) реагира по стария начин, защото така го кара да прави грешния и стар софтуер (греха), който има в компютъра му (мозъка). Слава на Бога – има избавление чрез Исус Христос! Когато положим усилия чрез сетивата на биоробота – гледане, слушане, говорене, размишление върху Словото ( Поучението, Учението, Образованието, Науката) на Помазания Спасител, от Което (Римл. 10:17) идва вярата, То ще влезне в главния компютър (мозъка) и ще подмени софтуера на света (греха), който е бил в него! Така ще се промени и поведението му! По тази причина Бог иска да се молим за тези братя, които виждаме ( с очите си) все още да вършат грехове, но се държат с вяра в Божия Син! Не ги осъждаме, обичаме ги, защото на тях не им харесва греха и се борят с него и се молим за тях! Те ще израснат във вярата и ще се промени поведението им!
    За това роденият от Бога не може (не е способен, негоден е) да върши грях. Той пази (наблюдава, следи, дебне, внимава, пази, охранява, защитава, грижи се за) себе си  и лукавия (негодния, лошия, порочния, злия, беззаконния...) не се докосва (допира, занимава, напада, привързва, прикрепя) до (към) него!
    Знаем, че ние сме от Бога и целия свят лежи (лежи болен, лежи мъртъв, лежи нещастен, лежи погребан) в лукавия (злия, порочния....)!
    Знаем още, че Божия Син Е дошъл (пристигнал, явил се е) и ни е дал (дарил, подарил) разум (ум, разсъдък, мислене, мнение, мисъл, начин на мислене) да познаваме (различаваме, разпознаваме) истинния (реалния, действителния, верния, законния, справедливия, добрия, можещия – думата е антоним на „лукавия“) и ние сме в Истинния (Реалния, Законния, Праведния...), т.е. в Сина Му Исус Христос (Спасителя Помазаник), Който Е истинския (реалния, действителния, праведния......) Бог и вечен (безкраен) живот!  
    Деца (чада, синове) пазете (защитавайте; бъдете на пост, на стража, на караул; предпазвайте, избягвайте) себе си от идолите (образите, изображенията, фигурите, статуите, картините; злите духове – сенки, призраци, фантоми, привидения)!
    Апостол Йоан завършва посланието с връщане към 18 стих, което означава, че е много важно : „ПАЗЕТЕ СЕ“!!!   Амин!

Последна промяна: Apr 03 2020 в 9:38 PM

Назад