Трънът в плътта на апостол Павел - 2Кор12:7 : BatWanMarch 29, 2015, 3:17 pm
Църквата не е НЕВЯСТАТА на Христос : BatWanJanuary 21, 2015, 5:59 pm
Благослови България и народа и : BatWanDecember 14, 2014, 4:59 pm
Молитва = воюване! : BatWanNovember 7, 2014, 5:31 pm
Триединството на Бог : BatWanNovember 2, 2014, 5:57 pm