Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация

Книга - Познаване на Бог

„ПОЗНАВАНЕ НА БОГ И ЧОВЕКА“ - изтегли книгата

Въведение:
Представям ви това, което Бог ми откри, когато бях дошъл до едно противоречие в моя живот. То не ми даваше спокойствие и аз го споделих със Святия Дух. Той ме поведе из Словото си и ми показа местата, които отговаряха на моите въпроси и решаваха моите проблеми с Библията.

1. Аз и Отец сме Едно:
Господ Исус казва в Словото, че Той и Отец са Едно, а апостол Йоан, че Той дойде, за да представи на обикновените хора Своя Баща. Да познаваш своя Създател, това е жизнено необходимо, защото ще ти даде мир и онази благодат, която невярващия свят не познава.

2. Логос беше Бог:
Евангелието представено от апостол Йоан е написано на гръцки. Когато един човек напише нещо на чужд за него език, колкото и добре да го говори, той пише на неправилен език, защото мисли и разсъждава според традициите и културата на своя народ, която е оформила изказа и характера му. Какво е искал да каже евреина Йоан пишейки на гръцки, че „Логос беше Бог“?

3. Божият Син:
Преди да се роди Спасителя от девицата Мария, съществуваше ли Божия Син? Какво казва Евангелието за това? Кой Е Той и защо дойде на Земята? Защо Йешуа от Назарет бе наречен Исус Христос – Спасителя Помазаник?

4. Защо Старият Завет:
В Посланието на апостол Павел към Галатяните 3 глава се казва, че Новият Завет на Спасителя е същия този, който Бог сключи с Авраам 430 години преди да се даде Стария Завет! Защо се наложи, какво накара Бог да даде Закона, под тежестта, на който бяха наказани и погубени много хора и никой не беше в състояние да го изпълни на сто процента?

5. Служението на ангелите:
Бог създаде огромен брой духовни същества, които слушат Словото Му и се покоряват на волята Му, нарече ги ангели. Библията ни дава описание какви са тези същества, какво правят на Земята и защо са изпратени от Създателя. Има обаче един по-специален ангел, който Писанието нарича „Господния ангел“, каква беше неговата роля?

6. Жертвата на Исус:
За съжаление религията до толкова е размила и разводнила жертвата на Господ Исус, че всичко се свежда до това, как един добър човек умря невинен разпънат на римски дървен кръст? Какво всъщност се случи според Евангелията от момента когато Спасителя се предаде доброволно в ръцете на религиозните водачи в Гетсиманската градина, до секунда преди Неговото възкресение от мъртвите?

7. Служението на Святия Дух:
Святият Дух Е Бог! Това казва Библията! Господ Го изпрати, когато се възнесе при Своя Баща в Небесата! Защо го направи? Какво означава това Той да обитава в телата на вярващите? Каква е Неговата функция на Земята? Може ли да преживееш днес потапянето в Духа и променя ли това живота на християнина?

8. Познаването на човека:
Така както познаването на Бог променя живота, така и познаването на човека, предизвиква едно ново отношение към себе си и дава отговори на много въпроси. Как да направим така, че вътрешната ни промяна да отговаря на външното ни поведение, говоренето ни и нашето общение с другите да съответства на Библейската норма?

9. Простотата на Евангелието:
Словото казва, че Бог избра простите на пръв поглед неща, за да посрами тези, които имат вид на мъдрост и знание! Евангелието може да бъде разбрано от всеки, защото то е за всички! Какъв е нашият Завет, Който сключихме с Господ Исус, когато повярвахме, че Бог Го Е възкресил от мъртвите и Го изповядахме за свой Господар и Спасител?

Заключение:
Вярвам, че тази книга може да промени християнския ти живот и да те постави по-близо до Бога, ако повярваш на написаното в нея! Не те карам да го правиш сляпо и глупаво, имаш Библията и можеш да сравниш всичко казано с нея! Бъди благословен, ако пропуснеш тук на Земята нещо, Спасителя ще те научи на всичко в Небесата!

Изтегли книгата от тук!  

Аудио версия на книгата

 

Въведение

 

Първа глава

 

Втора глава

 

Трета глава

 

Четвърта глава

 

Пета глава

 

Шеста глава

 

Седма глава

 

Осма глава

 

Девета глава

 

Заключение