Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация

 

 

За нас


       Ние сме хора, които вярват, че Бог възкреси Исус Христос – Помазаният Спасител от мъртвите и го приемаме за свой Господ! Вярваме, че Библията е написаното Божие Слово, което ни представя личността, характера и делата на Бога – минали, настоящи и бъдещи! Вярваме, че Той спаси хората, чрез смъртта на Помазаника на кръста и че всеки може да отиде в Рая и да получи вечен живот, но може да отиде в Ада и да получи вечно осъждение, ако отхвърли протегнатата ръка на Създателя!

       Направихме този сайт за всеки, който търси Бога и иска да го познае като личност! Искаме да споделим нашия опит и преживявания с Него, да ви упътим и да ви заведем при Спасителя, за да получите вечен живот, такъв какъвто Евангелието говори – изобилен живот във всяко едно отношение – финансовата, социалната и здравната сфера. Ние имаме поръчение от Господ Исус да ви научим на всичко, което Той ни е показал и открил, за да влезете в прекрасния живот с Живия Бог!

       Целта която сме си поставили е да стигнем до всички, които с искрено сърце са достигнали до извода, че за този живот не е естествено да е толкова безсмислен и празен и търсят изход. Да помогнем на тези, които са се докоснали до вярата, но по една или друга причина са и обърнали гръб! Да сме благословение за тези, които познават милостта и любовта на Създателя лично и вървят с Него! Ние искаме да се молим за вас и със вас, за вашите нужди и желания, защото вярваме, че Бог ни дава всяко нещо, което Му поискаме в името на Помазания Спасител – Исус Христос, който седи сега отдясно на Бога в Небесата в Слава!

       Нашият Небесен Баща се интересува от вас и търси начин да ви благослови и помогне във всяко едно отношение, защото ви обича! Позволете ни да ви отговорим на искрените ви търсещи отговор въпроси, с помощта и мъдростта на Святия Дух. Доверете ни се, защото както казва Словото, не търсим гнусна печалба от хората! Нашият Баща в Небесата е достатъчно богат и велик да снабди всяка наша нужда, така че не се нуждаем от това хора да ни дават нещо, за да получат от нас! Даром сме приели от Бога, даром даваме!  Това разбира се не отхвърля дарения, който някой би искал да даде, като подтик от сърцето и Святия Божи Дух! Но търговия с Евангелието не правим!

От създателите на сайта